ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผลสอบนักสื่อฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar