ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และทดสอบเสียง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และทดสอบเสียง เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และทดสอบเสียง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และทดสอบเสียง เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สปข.2 ลว. 25 เม.ย.65 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf |


คะแนนโหวต :