ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน


ไฟล์เอกสารประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf |


คะแนนโหวต :