ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 46 รายการ

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 46 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด สคท.มุกดาหาร จำนวน 46 รายการ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar