ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 48 รายการ

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 48 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 48 รายการ_สวศ.อบ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar