ร่าง ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ 5 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ 5 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก (1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar