ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ลงวันที่ .... พฤษภาคม 2567

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ลงวันที่ .... พฤษภาคม 2567


ไฟล์เอกสารประกอบ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก .pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar