ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่.pdf |


คะแนนโหวต :