ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 122 รายการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
1.ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่.pdf |


คะแนนโหวต :