📣 ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) ปี 2565 ระหว่าง 21 มิ.ย.-11 ก.ค. 65

📣 ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก (Paper & Pencil) ปี 2565 ระหว่าง 21 มิ.ย.-11 ก.ค. 65

การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil) ทุกระดับรวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ
📌 ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (วันนี้) เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

📒 สมัครสอบและอ่านประกาศการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :