⚠️ เตือนภัย ❗️ เว็บเงินกู้ออนไลน์ แอบอ้างใช้โลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยโฆษณาปล่อยเงินกู้

⚠️ เตือนภัย ❗️ เว็บเงินกู้ออนไลน์ แอบอ้างใช้โลโก้ธนาคารแห่งประเทศไทยโฆษณาปล่อยเงินกู้

อย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ! ❌ ขอย้ำ! ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการปล่อยกู้ให้กับประชาชน ❌

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร.1213

Cr. ธนาคารแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :