อัพเดทล่าสุด! ผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง รับยาโควิด “เจอ-แจก-จบ” ที่ร้านยาร่วมโครงการ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว!

อัพเดทล่าสุด! ผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคมและบัตรทอง รับยาโควิด “เจอ-แจก-จบ” ที่ร้านยาร่วมโครงการ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว!

สปสช แจ้งผู้ป่วยโควิด19 ทั้งสิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถรับยารักษาโควิดจากร้ายยาที่ร่วมโครงการกับ สปสช.ทั่วประเทศได้แล้ว โดยผู้ที่ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรงและไม่ใช่กลุ่ม 608 ทั้งสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง 30 บาท โทรติดต่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชนผ่านไลน์ของร้านยา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน

หลังจากนั้น ร้านยาจะซักประวัติข้อมูลทั่วไป แนะนำให้คำปรึกษาการใช้ยา และนัดให้ญาติผู้ป่วยหรือคนอื่นมารับยาแทน แต่ไม่มีการจัดส่งยาให้ทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิดสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ได้ที่
https://www.nhso.go.th/downloads/197 หรือดูตำแหน่ง “ร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว” บนแผนที่ดิจิทัลกับ NOSTRA Map ที่ https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/covid19pharmacy,feed/thคะแนนโหวต :