📣 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-30 ก.ย. 65 ทางเว็บไซต์

📣 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-30 ก.ย. 65 ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

📌 ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สังกัด สพฐ.ตร.จำนวน 100 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ สังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคฝ.บช.น. จำนวน 100 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.2 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน) และ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. (ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย) จำนวน 200 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด. จำนวน 40 อัตรา
6. ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 725 อัตรา


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :