แก้หนี้ครัวเรือนคืบหน้า! รัฐเร่งลดภาระหนี้ ปชช. เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกกลุ่ม

แก้หนี้ครัวเรือนคืบหน้า! รัฐเร่งลดภาระหนี้ ปชช. เดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกกลุ่ม
.
อัปเดตความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน หลังรัฐบาลประกาศให้ปี 2565 เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน” โดยล่าสุด (19 ก.ย. 65) ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชน ดังนี้
.
✅หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) : มีผู้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 3.4 แสนราย/ กยศ. อยู่ระหว่างทำระบบปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์/ สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้ - ผู้ค้ำประกัน โดยให้เว้นการเก็บดอกเบี้ยและคิดค่าปรับผิดนัดชำระ
.
✅หนี้ข้าราชการ โดยเฉพาะครู - ตำรวจ : มีการแก้ไขหนี้สินสำเร็จแล้ว 64% ขณะที่ร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน อยู่ระหว่างการเสนอในที่ประชุม ครม.
.
✅หนี้บัตรเครดิต : จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 65 มีลูกหนี้บัตรเครดิต - สินเชื่อส่วนบุคคล 87,247 ราย ที่ได้ลดดอกเบี้ยผ่านคลินิกแก้หนี้/ ธ.ออมสิน ออกโครงการ “บ้านดี หนี้เบา” รวมหนี้บ้านและหนี้รายย่อยอื่น โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน/ ธ.อิสลาม ออกสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีบัตรเครดิตสูงสุด 5 ล้านบาท
.
✅มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน (78 ครั้ง) : สามารถไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 72,331 ราย คิดเป็น 95.6% ของผู้ขอไกล่เกลี่ย และมีการไกล่เกลี่ยจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอีก 20,200 ราย รวมทั้งสิ้น 92,531 ราย
.
✅การทบทวนโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย - มาตรการคุ้มครองลูกหนี้ : ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและกลไกสนับสนุนการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริง เพื่อลดการกู้เงินนอกระบบ
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59438


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :