📣 ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นภาษีความหวานตามระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน

📣 ครม.เห็นชอบขยายเวลาขึ้นภาษีความหวานตามระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน

มติ ครม. เมื่อ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบขยายเวลาปรับขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยบรรเทาครองชีพของประชาชนและให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีระยะเวลาในการปรับตัว

🍨🥤 หากมีการปรับขึ้นภาษีตามกำหนดเวลาเดิม อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เนื่องจากผู้ประกอบการอาจปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ กรมสรรพสามิต จึงเสนอขยายเวลาการขึ้นอัตราภาษีความหวานระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือนคะแนนโหวต :