เตือน 20 ชุมชน อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับมือน้ำท่วม

เตือน 20 ชุมชน อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับมือน้ำท่วม

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศเตือน ชุมชนดังต่อไปนี้ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย

เขตเทศบางนครอุบลราชธานี ได้แก่ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ ชุมชนวัดป่าแสนอุดม1 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3 ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ4 ชุมชนถนนพนม 1-2 ชุมชนวัดโรมันคาทอริค ชุมชนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯ ชุมชนวัดบูรพาราม 2 - 3 ชุมชนวัดเลียบ 2 - 3 ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 1 ชุมชุนสุขาอุปถัมภ์ 11

เทศบาลเมืองแจระแม ได้แก่ บ้านท่าบ่อ หมู่ 1 หมู่ 2 บ้านทัพไท หมู่ 7

อำเภอวารินชำราบได้แก่ ชุมชนเกตแก้ว ท่าบ้งมั่ง หาดสวนยา ท่ากอไผ่ ดีงาม ดอนงิ้ว หาดสวนสุข หาดสวนสุข1 คูยาง ลับแล วัดอินทราราม กุดปลาขาว

อบต.หนองกินเพล ได้แก่ บ้านคู่สว่าง บ้านกุดชุม

อบต.บุ่งไหม ได้แก่ บ้านกุดระงุม บ้านท่ากกเสียว บ้านคำกลางใหม่

ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว หากได้รับผลกระทบให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อรับการช่วยเหลือต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :