การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 📌 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40
📌 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
.
⚡วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
▪️ 10.00 น. กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนา 
      โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
▪️ 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ฟื้นเศรษฐกิจไทยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน"
       โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
▪️ 11.15น ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"การปรับตัวของประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย สู่ธุรกิจ BCG และการนำแนวทาง ESG มาใช้เพื่อความยั่งยืน 
      โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)
▪️ 14.15 น. การเสวนา เรื่อง ปลุกภูมิภาค ฟื้นเศรษฐกิจไทย 
     โดยประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค หอการค้าไทย ทั้ง 5 ภาค
▪️ 17.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล 
      โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์)
.
⚡ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
▪️ 09.30 น. พิธีมอบรางวัล"สำเภาทอง" แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
▪️ 10.45 น. พิธีปิดการสัมมนาและการกล่าวปาฐกถาพิเศษ
      โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์) 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3XEhK6j 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :