📣 โอนเงินประกันรายได้ข้าว รอบแรก งวด 1-6 พรุ่งนี้(24 พ.ย. 65)

📣 โอนเงินประกันรายได้ข้าว รอบแรก งวด 1-6 พรุ่งนี้(24 พ.ย. 65)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประกันรายได้ ปี 2565/66 (ปี 4) จำนวน 6 งวด จาก 33 งวด แล้ว ซึ่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการฯ ยังคงหลักการเช่นเดิม

🌾 ทั้งนี้ หลังจากประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว ธ.ก.ส. จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยงวดที่ 1 - งวดที่ 6 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินได้ในวันที่ 24 พ.ย. 2565 นี้ ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 73 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงและส่วนต่างการชดเชยสำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในแต่ละงวด

💷 สำหรับงวดที่ 7 - งวดที่ 33 จะประกาศทุก 7 วัน ขอให้ติดตามการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้ที่ เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th วิทยุชุมชน หรือเสียงตามสาย

รายละเอียด : https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=1120&c=47301 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :