💥 ก.เกษตร เร่งจ่ายเงินเยียวยา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

💥 ก.เกษตร เร่งจ่ายเงินเยียวยา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือเกษตรกร

🌾🌳จากรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2565) พบว่า ภาพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจำนวน 65 จังหวัด พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายจำนวน 5,595,011.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 668,250 ราย ให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด ส่วนจังหวัดอื่นๆ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

📌 สำหรับการเยียวยาเกษตรกรจะเป็นไปตามระเบียบ โดยมีอัตราการช่วยเหลือดังนี้
ข้าว 1,340 บาทต่อไร่
พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่
ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย มีพื้นที่เสียหายจริง และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :