💥 กรมสรรพากรแนะนำประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งให้ดำเนินการในเรื่องใดก็ตาม ขอให้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร

💥 กรมสรรพากรแนะนำประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งให้ดำเนินการในเรื่องใดก็ตาม ขอให้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “เนื่องจากช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี จะเป็นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ทำให้มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเวลานี้ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรติดต่อประชาชน พร้อมทั้งอ้างว่าโทรมาแจ้งเตือนและติดตามการชำระภาษี ก่อนแอดไลน์และส่งลิงก์แอปพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดโดยให้เหตุผลว่า เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายได้และเสียภาษีผ่านแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ก่อนจะทำการโจรกรรมเงินในบัญชีธนาคารของประชาชน ซึ่งในบางกรณีมีการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกด้วย

☎️ กรมสรรพากร จึงขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร แจ้งให้ดำเนินการในเรื่องใดก็ตาม ขอให้โทรมาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทร. 1161 เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ประชาชนสามารถสอบถามไปยังช่องทางอื่นๆ อาทิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ใกล้บ้านท่านทุกแห่งทั่วประเทศ

📌กรมสรรพากร ขอย้ำว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ เพื่อติดตามการชำระภาษี ตรวจสอบข้อมูลรายได้ หรือส่งลิงก์แอปพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ชำระภาษีใดๆทั้งสิ้น”


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :