📈ราคาข้าวพุ่ง! พาณิชย์จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 15 ชนิดเดียว “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ส่วนอีก 4 ชนิดไม่ต้องจ่ายชดเชย

📈ราคาข้าวพุ่ง! พาณิชย์จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 15 ชนิดเดียว “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ส่วนอีก 4 ชนิดไม่ต้องจ่ายชดเชย

👩‍🌾กระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 15 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 2566 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพียง 1 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งมีเกณฑ์กลางตันละ 13,614.88 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 385.12 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,161.92 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิไม่ต้องจ่าย เพราะสิ้นสุดฤดูเก็บข้าว ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าราคาประกัน

💶ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 25 ม.ค. 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยงวดที่ 15 นี้ จำนวน 4,206 ครัวเรือน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar