📣 เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ์ เริ่ม ก.พ.-ก.ย.66 นี้

📣 เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 5.6 แสนสิทธิ์ เริ่ม ก.พ.-ก.ย.66 นี้

คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงินรวม 2,016 ล้านบาท

🏨 การลงทะเบียนใช้สิทธิเข้าโรงแรมที่พักจำนวนห้องพัก 560,000 สิทธิ์/ห้อง รัฐสนับสนุนร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน สูงสุด 5 ห้อง
🍲 คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน
🗓 เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน 2566

👥 ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  👉 พร้อมติดตั้งแอปเป๋าตัง โดยต้องจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

📌 ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิจำนวน 5 สิทธิ
📌 สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม (consent) ในระบบได้เลย โดย 5 สิทธิดังกล่าว ไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :