📣 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ใช้วงเงินสิทธิสวัสดิการหลัก ได้ถึง 4 ทุ่ม วันนี้ (31 มี.ค.66) หากมีเงินเหลือใน e-Money สามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ธ.กรุงไทย หรือใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้ถึง 27 ก.ย.นี้

📣 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ใช้วงเงินสิทธิสวัสดิการหลัก ได้ถึง 4 ทุ่ม วันนี้ (31 มี.ค.66) หากมีเงินเหลือใน e-Money สามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ธ.กรุงไทย หรือใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้ถึง 27 ก.ย.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนกว่า 13.1 ล้านราย สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

📌 1. การใช้วงเงินสิทธิสวัสดิการหลัก สามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น. ดังนี้
1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 300 บาทต่อคนต่อเดือน
1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
1.3 วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
1.4 วงเงินค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน
1.5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

📌 2. มาตรการการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

📌 3. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาประจำเดือนมีนาคม 2566 ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ในปัจจุบันจะได้รับการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวผ่าน e-Money ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

💴 ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และ ปี 2561 ยังคงมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money ผู้มีบัตรฯ สามารถถอนเงิน e-Money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) และที่สาขาของธนาคารกรุงไทยฯ หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar