👦👧 เปิดเทอมใหม่ เฝ้าระวัง 3 โรคร้ายหน้าฝน

👦👧 เปิดเทอมใหม่ เฝ้าระวัง 3 โรคร้ายหน้าฝน
1. โรคไข้หวัดใหญ่
• รักษาสุขภาพเด็กให้แข็งแรง และให้เด็กพักผ่อนให้เพียงพอ
• ไม่อยู่ใกล้ชิดเด็กที่ป่วย และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนหนาแน่น
• ให้เด็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่หยุดพักรักษาตัว ไม่ควรให้เด็กไปโรงเรียน
• ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
• เข้ารับวัคซีนปองกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

2. โรคมือ เท้า ปาก
• ให้แยกเด็กป่วยออก และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย
• ล้างมือบ่อย ๆ และรีบล้างมือให้สะอาดทันทีเมื่อมีการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม
• ฝึกให้เด็กมีนิสัยกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
• หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็ก เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

3. โรคไข้เลือดออก
• สวมเสื้อและกางเกงขายาว และฉีดสเปรย์หรือทายากันยุงเพื่อป้องกันยุงเมื่อต้องออกนอกบ้าน
• กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาโอ่งให้มิดชิด และเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ และจัดเก็บบ้านให้เรียบร้อยเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar