📣📣 กกต. ประกาศแล้ว‼️ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ

📣📣 กกต. ประกาศแล้ว‼️ ผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ
.
📍📍 [ 25 พ.ค. 66 ] สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71  
.
🔻🔻พรรคที่ได้จำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ 
1.พรรคก้าวไกล 112 คน
2.พรรคเพื่อไทย 112 คน
3.พรรคภูมิใจไทย 68 คน
4.พรรคพลังประชารัฐ 39 คน 
5.พรรครวมไทยสร้างชาติ 23 คน
.
🔻🔻ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1.พรรคก้าวไกล จำนวน 39 คน 
2.พรรคเพื่อไทย จำนวน 29 คน
3. พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 13 คน 
4.พรรคภูมิใจไทย จำนวน 3 คน 
5.พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน
.
📍📍ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้  เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป
.
▶️▶️สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง
.
📲📲สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่  https://official.ectreport.com/overview  
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง / สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar