💥💥 ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท - สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล(หน่วยบริการ)ประจำตัวได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ ใช้สิทธิรักษาได้ทันที

💥💥 ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท - สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล(หน่วยบริการ)ประจำตัวได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ ใช้สิทธิรักษาได้ทันที

เปลี่ยนได้ได้ง่ายๆ 3 ช่องทางดังนี้
1 Application สปสช. เพียงดาวน์โหลดแอป สปสช. ดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ Android และ iOS
ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smmms.newstep&hl=th&gl=US
ระบบ iOS https://apps.apple.com/us/app/สปสช/id1111681040 

2 Line Official Account สปสช." add เป็นเพื่อน... เพียงสแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหาใช้ช่อง ID ว่า @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 

3 ติดต่อด้วยตนเอง
- ต่างจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) สถานีอนามัย
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ

- กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ หรือ โทรสายด่วน 1330

เอกสารที่ต้องใช้ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน
- เด็กเล็กใช้สูติบัตร(ใบเกิด) คู่กับบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

* เลือกสถานพยาบาล(หน่วยบริการ)ไม่ตรงตามที่อยู่บัตรประชาชน แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1 หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
2 หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน
3 หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
4 เอกสารหรือหลักฐานที่มีชื่อของผู้ประสงค์ลงทะเบียน
เช่น ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ

ผู้มีสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) หากย้ายที่พักอาศัย สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล (หน่วยบริการ) ประจำตัวได้ 4 ครั้งต่อปี ใช้สิทธิรักษาได้ทันที เพื่อความสะดวกใช้บริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights 

รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
website สปสช. : https://www.nhso.go.th/ 
youtube สปสช. : https://www.youtube.com/@nhsothailand/featured 
twitter สปสช. : https://twitter.com/nhsothailand1 
tiktok สปสช. : https://www.tiktok.com/@nhso_official 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand 
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw 


Cr. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar