⚡️💁🏻‍♀️ การไฟฟ้านครหลวง ยัน! คืนส่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาท ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของเดือนพฤษภาคม ในรอบบิลเดือนถัดไป

⚡️💁🏻‍♀️ การไฟฟ้านครหลวง ยัน! คืนส่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาท ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของเดือนพฤษภาคม ในรอบบิลเดือนถัดไป
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องรัฐบาลคืนส่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาทในเดือนถัดไปหลังชำระบิลค่าไฟแล้ว ขอยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง โดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุชัดเจนว่า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จดหน่วยและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2566 ที่ยังไม่มีส่วนลด MEA จะปรับปรุงในระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบยอดชำระประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ที่มีการปรับปรุงแล้วที่แอปพลิเคชัน MEA Smart life หรือที่ทำการ MEA ทั้ง 18 เขต หากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าแล้ว MEA จะคืนเงินส่วนลดดังกล่าวให้ในเดือนถัดไป
.
ทั้งนี้ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จะเป็นการจดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar