ก.ค.ศ. ลดสเปคให้ลูกจ้างมีประสบการณ์ 2 ปี ❗️

ก.ค.ศ. ลดสเปคให้ลูกจ้างมีประสบการณ์ 2 ปี ❗️
สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบเรื่องการยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีดังกล่าวมีจำนวนน้อย เพราะติดเงื่อนไขระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นเวลา 3 ปี ทั้งยังมีภาระงานในหน้าที่มากกว่าครูปกติ จึงขอลดเงื่อนไขระยะเวลาเพื่อให้มีผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกมากขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและจำนวนตำแหน่งว่างที่เปิดรับสมัคร
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า โดยที่ประชุมได้กำหนดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ว 16/2557 และ ว 17/2557 ใหม่ ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะงานของผู้สอนตามรูปแบบการให้การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งกำหนดเฉพาะการดำเนินการคัดเลือกในปี 2566 เท่านั้น ส่วนประเด็นนักศึกษาจบใหม่มีความกังวลเรื่องการสมัครสอบแข่งขันนั้น ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้หน่วยงานรับสมัครสอบใช้เอกสาร หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่คุรุสภาออกให้เป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบแข่งขันฯแทนได้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar