🏥🩺ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรองรับนโยบาย รมว.สธ.

🏥🩺ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรองรับนโยบาย รมว.สธ.
ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ และเทเลเมดิซีน ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการของคนไทย โดยเฉพาะเขตเมือง ควบคู่กับการดูแลเรื่องภาระงานบุคลากรให้มีความสมดุล
.
วันที่ 12 กันยายน 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงเวลา 3 ปีของโรคโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยได้เรียนรู้ว่า 1.ระบบสาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งแต่ยังมีจุดที่สามารถพัฒนาได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะระบบการจัดการสาธารณสุขในชุมชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งเดิมอยู่ตามชายขอบ ชายแดน แต่โควิดทำให้ทราบว่า ปัญหาจริงๆ อยู่ใจกลางเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ จึงต้องกลับมาทบทวนและจัดการ

และ 2. การใช้ “เทเลเมดิซีน” ช่วยเพิ่มความครอบคลุมทั่วถึงของบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ผลอีกทั้งคนไทยเข้าถึงสมาร์ทโฟนเกือบทุกคน จึงเป็นอีกนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อรับมือภัยสุขภาพ ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน

ส่วนการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ จะดำเนินการให้สอดรับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูซึ่งตามการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กัน คือ การดูแลเรื่องภาระงานของบุคลากรให้สมดุลและขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ทั้งหมดจะมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยให้เห็นผลเร็วที่สุดตามข้อสั่งการ Quick Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Cr. NBT2HD


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar