📰 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้(17 ก.ย. 2566)

📰 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้(17 ก.ย. 2566) วัดระดับน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี (M.7) อยู่ที่ระดับ 111.38 เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ 22 เซนติเมตร ซี่งระดับน้ำลดลงจากวานนี้ 3 เซนติเมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่งแจ้งเตือนภัย 112 เมตร รทก. อยู่ประมาณ 62 เซนติเมตร ทั้งนี้ ระดับน้ำมูลที่ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี สูงกว่าระดับน้ำด้านหน้าแก่งสะพือ ประมาณ 2 เมตร ส่วนระดับน้ำหน้าแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร สูงกว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม 7เมตร 90เซนติเมตร และระดับน้ำเขื่อนปากมูล สูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงเพียง 53 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งจะทำให้อัตราการไหลของน้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงค่อนข้างช้า ขณะที่ระดับน้ำของแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 2.59 เมตร

📰 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ชุมชน รวม 34 ครัวเรือน 100 คนโดยขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 3 จุดได้แก่ชุมชนวังแดง และขุมชนวัดบูรพา 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี และชุมชนท่าบั่งมั้ง และชุมชนเกตุแก้ว อำเภอวารินชำราบ

📰 ศุนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 และโครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้วและขนาด 8 นิ้วเพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบั่งมั้ง อำเภอวารินชำราบ เนื่องจากมีน้ำท่วมชุมชนและระดับน้ำใกล้เคียงกับระดับน้ำแม่น้ำมูลและไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลได้ทัน

📰 เทศบาลนครอุบลราชธานี แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำมูล และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ ดังนี้

📍ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด
📍เตรียมยกสิ่งของ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
📍เตรียมโทรศัพท์มือถือ น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค เอกสารสำคัญและอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆ ไว้ให้พร้อม..

⛔️ พบเหตสาธารณภัย-น้ำท่วม
แจ้งด่วน ☎️ 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

📰 กรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำอีสานตอนล่าง ชป.7 อุบลฯเตรียมเครื่ิองผลักดันน้ำติดตั้งที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลที่บริเวณแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดิโอคอนเฟิร์เรนท์ กับ สำนักชลประทานเขต 7 และชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้มีการเตรียมความพร้อมเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 100 ชุด ณ สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้พร้อมดำเนินการติดตั้งสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

📰 พยากรณ์อากาศภาคอีสาน วันนี้ (17 ก.ย. 2566) ร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ ทําให้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 12.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครราชสีมา มุกดาหาร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

- ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วย

📰 สถานการณ์น้ำชีที่จังหวัดยโสธรท่วมพื้นที่การเกษตร 5 อำเภอ โดยเฉพาะนาข้าวได้รับความเสียหายแล้ว 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวังและอำเภอป่าติ้ว พื้นที่นาถูกน้ำท่วมเสียหาย จำนวน17,328 ไร่

- ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร ได้ออกแจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และหากได้รับความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน พื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ตามแม่น้ำชี ลำน้ำยังและพื้นที่ข้างเคียง
ให้แจ้งได้ที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยจังหวัดยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4571 2244 หรือ 0 4571 5475

/////////
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
วันที่ 17 กันยายน 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar