💥💥 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชี้แจง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวดเดือน กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท โอนเข้าแล้ววันนี้ (18 ก.ย. 66)

💥💥 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชี้แจง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวดเดือน กันยายน 2566 จำนวน 600 บาท โอนเข้าแล้ววันนี้ (18 ก.ย. 66) รวม 1,462 ล้านบาท จำนวน 2.3 ล้านคน โดยจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ไม่เกินเวลา 12.00 น.
.
หากเกินเวลาดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 5731 3199 , 08 3431 3533 , 08 2037 9767 , 08 2091 7245 , 0 2651 6902 , 0 2651 6920 , 0 2651 6534 หรือติดต่อสอบถามได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด (พมจ.) / สายด่วน 1300
.
Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar