✨ แจ้งข่าวดีเกษตรกร ใครอยากเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบภาคสมัครใจ

✨ แจ้งข่าวดีเกษตรกร ใครอยากเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบภาคสมัครใจ
“เลขา ส.ป.ก. “ แจ้งข่าวดีเกษตรกร ใครอยากเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบภาคสมัครใจ สนใจ ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด หรือเว็บไซต์ www.alro.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (15 พ.ย.66) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด ทั่วประเทศ ณ ที่ตั้ง ส.ป.ก.จังหวัด, หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th

โดยเกษตรกรที่จะประสงค์ยื่นให้ออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถยื่นเรื่องได้เลย แต่เงื่อนไขจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

2.วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

โดยการนับระยะเวลา 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่/วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก หรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด)
นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า เป็นภาคสมัครใจ ไม่ได้บังคับ หลังจากนั้นจะใส่ไว้เก็บในฐานข้อมูลจากนั้นก็จะมีการสอบถามว่าเป็นข้อมูลการถืออนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ใน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 และถือครองถูกต้องหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบอีกรอบ โดยกระบวนการต่าง ๆ ฟรี เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
1.ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือสำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
2.บัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar