💰💰 ข่าวดีลูกหนี้ กยศ.!! กยศ. ปรับวิธีคำนวณยอดหนี้ใหม่ ลดหนี้เร็วขึ้น นำร่องลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือน - กุล่มที่ถูกฟ้องร้อง คาดดำเนินแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้

💰💰 ข่าวดีลูกหนี้ กยศ.!! กยศ. ปรับวิธีคำนวณยอดหนี้ใหม่ ลดหนี้เร็วขึ้น นำร่องลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือน - กุล่มที่ถูกฟ้องร้อง คาดดำเนินแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้
.
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ได้หารือแนวทางการคำนวณยอดหนี้ของลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ใหม่ โดยจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
.
การคำนวณชำระหนี้ใหม่นี้ จะปรับลำดับเริ่มจากตัดเงินต้นก่อน แล้วจากนั้นจึงตัดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใหม่และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เช่น จากเดิมร้อยละ 18 เบี้ยปรับลดเหลือร้อยละ 0.5
.
โดยการคำนวณใหม่จะครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุน กยศ. ประมาณ 3.5 ล้านราย ลูกหนี้ที่ผ่อนชำระมาแล้ว เมื่อคำนวณใหม่จะมีภาระหนี้ลดลงอย่างชัดเจน ลูกหนี้บางรายที่ยังผ่อนอยู่และยังผ่อนไม่หมด เมื่อคำนวณใหม่อาจจะหมดหนี้ หรือปิดหนี้ได้เลย ลูกหนี้บางรายที่ได้ชำระค่าปรับเกินเงินต้น กยศ. จะคืนเงินให้ การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวจะนำร่องกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินเดือนและกุล่มที่ถูกฟ้องร้องและอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดี โดยจะดำเนินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar