💥💥 โฆษกรัฐบาลเผย การดำเนินงานศูนย์ AOC 1441 หลังตั้งเพียง 14 วันแรก สร้างผลงานอายัดบัญชีม้าไปแล้วกว่า 38,000 บัญชี ทุบสถิติอายัดบัญชี เฉลี่ยภายใน 15 นาที พร้อมเพิ่มคู่สาย

💥💥 โฆษกรัฐบาลเผย การดำเนินงานศูนย์ AOC 1441 หลังตั้งเพียง 14 วันแรก สร้างผลงานอายัดบัญชีม้าไปแล้วกว่า 38,000 บัญชี ทุบสถิติอายัดบัญชี เฉลี่ยภายใน 15 นาที พร้อมเพิ่มคู่สาย
-------------------------------
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนในทุกมิติ และให้เร่งขับเคลื่อนในเรื่องที่สามารถทำได้ทำทันที รวมถึงการดูแลช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ผ่านศูนย์ AOC สายด่วน 1441 สำหรับให้ประชาชนสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุ ตั้งแต่ตั้งศูนย์ AOC 1441 มาได้สองสัปดาห์ มีประชาชนที่เดือดร้อนจากกลุ่มมิจฉาชีพได้โทรติดต่อเข้ามา 14 วันแรก 38,564 สาย (วันที่ 1-14 พ.ย. 66) ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อขอคำปรึกษา และ AOC 1441 ได้ช่วยอายัดบัญชี เฉลี่ย 15 นาทีจบ จำนวน 2,671 บัญชี

สำหรับเป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ 1. อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหายทันที 2. ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที 3. เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงานบูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย โดยข้อมูลสำหรับ 14 วันแรก มีสถิติดังนี้ 
วันที่ 1 พ.ย. 2566 สายเข้า 1,310 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 12 บัญชี
 วันที่ 2 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,752 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 73 บัญชี
 วันที่ 3 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,711 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 137 บัญชี
 วันที่ 4 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,820 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 124 บัญชี
 วันที่ 5 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,037 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 125 บัญชี
 วันที่ 6 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,370 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 209 บัญชี
 วันที่ 7 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,241 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 206 บัญชี
 วันที่ 8 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,306 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 268 บัญชี
 วันที่ 9 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,466 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 243 บัญชี
 วันที่ 10 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,175 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 235 บัญชี
 วันที่ 11 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,244 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 175 บัญชี
 วันที่ 12 พ.ย. 2566 สายเข้า 1,869 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 197 บัญชี
 วันที่ 13 พ.ย. 2566 สายเข้า 2,932 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 318 บัญชี
 วันที่ 14 พ.ย. 2566 สายเข้า 3,331 สาย อายัดบัญชีจบ จำนวน 349 บัญชี

“การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ของรัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ One Stop Service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลที่เป็นการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัย เป็นรัฐบาลที่จะนำเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล รวมทั้งคลื่นความถี่และสิทธิในวงโคจรดาวเทียมมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน มีการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งให้ความสำคัญ กับการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันสื่อและทักษะดิจิทัลแก่ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ก้าวทันโลก ก้าวทันอนาคตในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนมุ่งเน้นการบริหารประเทศในรูปแบบบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว” นายสัตวแพทย์ชัย กล่าว

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/74877 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar