📢 ขอแจ้งศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทราบการมรณภาพของ พระครูโพธิวนานุรักษ์ ได้มรณภาพและละสังขารลงแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 18.32 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

📢 ขอแจ้งศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ทราบการมรณภาพของ พระครูโพธิวนานุรักษ์ ได้มรณภาพและละสังขารลงแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 18.32 น. ของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สิริอายุ 64 ปี 44 พรรษา

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar