🥊🥊 นายกฯ พร้อมผลักดันกีฬา “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power สนับสนุนส่งเสริมครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศ

🥊🥊 นายกฯ พร้อมผลักดันกีฬา “มวยไทย” ให้เป็น Soft Power สนับสนุนส่งเสริมครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศ
------------------------------
ภายหลังการหารือระหว่างนายกฯ กับกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร One Championship และคณะ นายกฯ ระบุว่า กีฬามวยไทยเป็น Soft Power อันดับต้นของไทยและเป็นที่รู้จักทั่วโลก แค่เฉพาะที่ประเทศอังกฤษก็มีค่ายมวยไทยกว่า 5-6 พันค่าย แสดงให้เห็นว่า มวยไทยเป็น Soft Power ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสด หรือการขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กางเกงมวยไทย นวมมวยไทย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยได้อย่างดี 
.
รัฐบาลต้องการจะผลักดันอาชีพนักมวยและกิจกรรมมวยไทย ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬา แต่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในหลักสูตรพลศึกษา รวมทั้งสามารถตั้งค่ายมวยในต่างประเทศได้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการขยายและสร้างความมั่นคงในอาชีพนักมวยได้ 
.
นอกจากนี้ พร้อมผลักดันแนวทางมวยไทยในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง โดยทางกระทรวงต่างประเทศและ ตม. ได้ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่อยากมาศึกษากีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้น 
.
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/75874 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar