📌 ทัวร์นกขมิ้น วันที่ 4 นายกฯ ลง จ.เพชรบุรี

📌 ทัวร์นกขมิ้น วันที่ 4 นายกฯ ลง จ.เพชรบุรี
สรุปภารกิจนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ วันที่ 13 พ.ค. 2567 ณ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของทัวร์นกขมิ้น
• เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียและปลูกป่าชายเลน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ เป็นการดำเนินงานเพื่อศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบำบัดน้ำเสียผ่านวิธีต่าง ๆ ได้แก่
1. บ่อบำบัดน้ำเสีย
2. พืชและหญ้ากรองน้ำเสีย
3. บำบัดน้ำเสียด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
4. บำบัดน้ำเสียด้วยแปลงพืชป่าชายเลน

👉“เพชรบุรี” เมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา
​นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กย้ำ “จังหวัดเพชรบุรี” ตั้งเป้าหมายที่จะเป็น เมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับโครงการในพระราชดำริ “แหลมผักเบี้ย โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และขยะชุมชนโดยใช้ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” และจากการดำเนินงานมา 33 ปี คุณภาพน้ำในเพชรบุรีดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองบำบัดนำเสียได้ถึง 90% นอกจากนี้ ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยรอบเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ก็กลับคืนมา ฝากกระทรวงเกษตรฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในเพชรบุรี ร่วมมือกันรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบการบำบัดด้วย”

👉ยกระดับสนามบินหัวหิน กระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี
• เวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสนามบิน เพื่อรองรับ International Flights ณ
ท่าอากาศยานหัวหิน ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายกฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบินหัวหิน รองรับ International flights ย้ำเร่งปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 68 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น โดยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวรายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคของการพัฒนามาตรฐานสนามบิน เพื่อรองรับ International flights ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินยังไม่ได้มีการจัดพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับผู้โดยสารภายในเตรียมการอาคารพักผู้โดยสาร ขณะนี้มีการปรับปรุง และประเมินระบบการตรวจกำหนดการเที่ยวบิน เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว
ส่วนด้านการตรวจเอกสารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ระบบ IT ที่ต้องลิงก์ระบบเชื่อมโยงกันให้ได้ทั้งหมด การคัดกรองให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการศึกษาด้านการบิน (Aeronautical Study) เสร็จและนำส่งรายงานการศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยในปัจจุบันแผนการแก้ไขข้อบกพร่องและผลการศึกษาด้านการบิน (Aeronautical Study) ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาแจ้งกลับมายังการท่าอากาศยานเพื่อจะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนจะขยายขีดความสามารถให้รองรับผู้โดยสาร จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (ททท.) พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักท่องเที่ยว 9.75 ล้านคน ในปี 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 11.14 ล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่าหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง และการพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยานก็เป็นส่วนสำคัญของรัฐบาลที่นายกฯ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ เพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)
ยกระดับสนามบินนานาชาติหัวหิน ตามเป้าหมายในการเป็น Aviation Hub

👉นายกฯ โพสต์เกี่ยวกับการยกระดับของสนามบินหัวหินว่า “วันนี้มาติดตามเร่งรัดการขยายรันเวย์ เพื่อรองรับเครื่องบินจากต่างประเทศ รวมถึงมาตรฐานของ ICAO เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับ hi-end รวมไปถึงเสริมศักยภาพในการจัด World Class Event ในอนาคต พร้อมฝากผู้ว่าการ ททท. ให้เร่งสร้าง Demand ไว้รอรับ และขอให้กระทรวงคมนาคม เตรียมการเชื่อมโยงสนามบินในภาพรวมของทั้งประเทศด้วย เพื่อชูการท่องเที่ยวทั้งประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนชื่อสนามบินหัวหิน เป็นสนามบิน ‘เพชรหัวหิน” เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพมากเหมือนเพชรรอการเจียระไน หากเราทำงานเร็วขึ้น 6 เดือน ประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเร็วขึ้น 6 เดือนด้วย”

👉ติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ย้ำให้เดินตามแผนอย่าล่าช้า
• เวลา 16.30 น. ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมบ้านลาด จ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเพชรบุรี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
- ระยะที่ 1 โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาดดำเนินการแล้ว 95% สามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ 0.57 ตร.กม. โดยมีประชากรอาศัยในพื้นที่ 244 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์
- ระยะที่ 2 จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างสะพานบ้านลาด ถึงสะพานวัดลาดศรัทธาราม กิโลเมตรที่แม่น้ำเพชรบุรี จุดสิ้นสุดสะพานบ้านลาดถึงสะพานวัดลาดศรัทธาราม อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันน้ำท่วมแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ประมาณ 1,400 ครัวเรือน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2569

👉นายกฯ สวมใส่เสื้อลายอัตลักษณ์เพชรบุรี ชมการแข่งขันกีฬาวัวลาน
• เวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน – วัวเทียมไถ ของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้าน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) ณ จุดแสดงการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน-วัวเทียมไถ
“เสื้อที่ผมใส่ตัวนี้ ลายเสื้อได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของเพชรบุรี ทั้ง ต้นตาลโตนด ขนมหม้อแกง ลายของเสาไม้ของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร และที่ขาดไม่ได้ คือ วัวลาน กีฬา ที่เป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเพชรบุรี และจังหวัดแถบภาคกลางซึ่งผูกพันกับการทำนา ซึ่งนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้มาชมวัวลาน ตื่นเต้น และตื่นตาตื่นใจมาก” ข้อความตอนหนึ่งที่นายกฯ โพสต์ในเฟซบุ๊ก

👉สั่งการให้ มท. แก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่น
เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ ซึ่งการท่องเที่ยวที่นำเอาเรื่องราวทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาบอกเล่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการดูแลการแข่งขันกีฬาวัวลานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้กฎกระทรวงขยายเวลาการละเล่นให้เป็น 18.00 น. จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน โดยที่การละเล่นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายในการเล่นการพนัน เพราะถือเป็น บัญชี ข. ของประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐสามารถอนุมัติให้เล่นการพนันได้ และเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
1. ภายในบริเวณการจัดงาน ขอให้ผู้จัดการแข่งขันวัวลาน กำหนดขอบเขตพื้นที่จัดงานให้ชัดเจน
มีจุดตรวจเข้า-ออก ยานพาหนะ เพื่อควบคุมความปลอดภัย
2. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการณ์
3. ต้องมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในงานแข่งขัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้
4. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบงาน เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดเหตุร้าย
​ทั้งนี้ วันนี้ (14 พ.ค. 67) จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar