สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมรับสถานการณ์น้ำ กำหนดพื้นที่ กำหนดคน กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ ประจำจุดเสี่ยง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

สำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมรับสถานการณ์น้ำ
กำหนดพื้นที่ กำหนดคน กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ ประจำจุดเสี่ยง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที  

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 7 และโครงการชลประทานในพื้นที่ เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่  เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้เน้นย้ำให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำล่วงหน้า ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตามข้อสั่งการของ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านทุกแห่ง หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :