กรมควบคุมโรค พร้อมสนับสนุนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มนักเรียน ต้นตุลาคมนี้

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในการแถลงข่าวและเสวนาการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัยเด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า ว่า การฉีดวัคซีนจะเป็นอีกเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด และทำให้โรงเรียนทุกแห่งเปิดเทอม นักเรียนสามารถไปเรียนหนังสือได้ตามปกติ ซึ่งกรมควบคุมโรคพร้อมสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียนตามนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล อย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลควบคู่กันไปด้วย เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง เป็นต้น จะส่งผลให้การป้องกันควบคุมโรคเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ขึ้นทะเบียน และอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ ฉีดในเด็ก 12 ปีขึ้นไปได้ ซึ่งแผนการจัดหาวัคซีนในเดือน ต.ค. ที่จะได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้นประมาณ 24 ล้านโดส รวมกับซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีก 6 ล้านโดส รวม 30 ล้านโดส ในจำนวนนี้มีวัคซีนไฟเซอร์ 8 ล้านโดส ตามมติที่ประชุม ศบค. (10 ก.ย.64) ให้จัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 4.8 ล้านโดส ให้กับกลุ่มนักเรียน 12-17 ปีทั่วประเทศ กำหนดให้บริการฉีดวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไปศึกษาอยู่ โดยกรมควบคุมโรคจะหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางแผนจัดระบบความพร้อมก่อนฉีดโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องแสดงความจำนงให้นักเรียนในปกครองฉีดวัคซีนโควิด 19 ล่วงหน้า

“การฉีดวัคซีนโควิด 19 จะคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นหลัก วัคซีนที่ใช้ในไทยขณะนี้ ทุกตัวผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและขึ้นทะเบียนรับรองจาก อย. จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขจะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายการฉีดวัคซีนให้เด็กถ้วนหน้าให้ดีที่สุด ยึดประโยชน์ของผู้ปกครองและคนไทยทุกคนเป็นสำคัญ”

สำหรับการขยายผลฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศตามนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการในระยะต่อไปโดยเร็ว รวมทั้งดำเนินการในกลุ่มของผู้ปกครองบางส่วนที่อาจยังไม่ได้รับวัคซีนด้วย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :