เลขาธิการ สทนช.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมแผนการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

เลขาธิการ สทนช.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมแผนการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ที่บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย (M7) อำเภอเมือง  จังหวัดอบลราชธานี โดยมีผู้แทนกรมชลประทานและผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับทราบ

ด้าน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.)  กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมการผลกระทบของพายุโกนเซิน ในพื้นที่อีสานตอนล่าง ซึ่งขณะนี้ปริมาณปริมาณน้ำจังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนสิรินธร ปริมาณน้ำ 1,303 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66 ขณะที่สถานี M7 ปัจจุบันระดับน้ำยังอยู่ในระดับปกติ 3.36 ม.รทก. (ระดับตลิ่ง 7 เมตร)  ในภาพรวมสถานการณ์น้ำยังปกติสามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนได้อีก ทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนน้ำมา คือ  แผนเผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน  มาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยในพื้นที่  รวมทั้งได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือและกำลังคนพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำท่วม 

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.)  กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีมาตรการ รองรับและกำหนดแผนระบายน้ำและการพร่องน้ำ จุดเสี่ยง 17 ในพื้นจังหวัดอุบลราชธานี  โดยให้กรมชลประทานร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ และคาดว่าปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม 2564  อาจจะมีพายุเข้ามาอีก ซึ่งมั่นใจว่าหากพายุเข้ามาสามารถที่จะปรับแผนรองรับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :