🙏🙏 นายกฯ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Web Application

🙏🙏 นายกฯ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Web Application 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Web Application 

โอกาสนี้ นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 รับชม Web Application วันสำคัญทาง  โดยนายกฯ ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกันทำบุญตักบาตรสวดมนต์ เวียนเทียน ผ่านระบบออนไลน์ และตามวัดต่าง ๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

“กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565” ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ 
1.กิจกรรมส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 (แบบ On site) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง การสักการะ พระพุทธศรีศากยมุณี ณ พระวิหารหลวง การสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ท้าวเวสสุวรรณ ชมภาพ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ณ พระอุโบสถ การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่ง เกี่ยวกับการตรัสรู้” และ (แบบ Online) 

ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย Web Application  https://bit.ly/3KU2NFq
  ซีรีส์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาขบูชา” และ “ทะลุมิติแดนพุทธภูมิ” กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสารธรรม การสักการะท้าวเวสสุวรรณ

2.กิจกรรมส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียนในรูปแบบปกติ  ณ สถานที่ที่กำหนด (On site) หรือจัดกิจกรรมฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online) 
Cr. สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar