✨️ ขอเชิญรับชม และรับฟังการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565

✨️ ขอเชิญรับชม และรับฟังการถ่ายทอดสด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2565

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar