♻️ FOOD WASTE เป็นวิกฤตที่จัดการได้และเป็นโอกาสให้ SMEs รุ่นใหม่ในธุรกิจอาหารสร้างคุณค่าและไอเดียใหม่ ๆ จากขยะอาหารที่ให้ทั้งกำไรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

♻️ FOOD WASTE เป็นวิกฤตที่จัดการได้และเป็นโอกาสให้ SMEs รุ่นใหม่ในธุรกิจอาหารสร้างคุณค่าและไอเดียใหม่ ๆ จากขยะอาหารที่ให้ทั้งกำไรและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มความเข้มแข็งของธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เราสามารถเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นโอกาสใหม่ ๆ และสร้างรายได้ เช่น

🥙 ปุ๋ยออร์แกนิคจากการหมักขยะเศษอาหาร
🍞 อาหารราคาพิเศษ ในเวลาพิเศษ ด้วยการเป็นตัวกลางรับอาหารคุณภาพดีจากร้านชั้นนำต่าง ๆ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ
🌶️ ขายผลิตผลการเกษตร ที่อาจไม่สวยขึ้นห้าง แต่คุณภาพไม่แพ้ใคร ในราคาที่จับต้องได้
📱 การใช้เทคโนโลยีในการลดปริมานขยะอาหาร เช่น ถังขยะอัจฉริยะแยกขยะอาหารกับขยะอื่น ๆ หรือ
แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนอาหาร

ยังมีอีกหลายไอเดียที่รอให้ธุรกิจ MSMEs มาสร้างสรรค์และผันตัวไปเป็น Green MSMEs สร้างรายได้จากขยะอาหาร ลดต้นทุนการผลิต สร้างโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนไปพร้อมกัน


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :