💥 นายกฯ” ห่วงความปลอดภัย นร.เดินทางช่วงเปิดเทอม กำชับเตรียมพร้อมระบบขนส่งมวลชนอำนวยความสะดวกการเดินทาง ย้ำสถานศึกษาเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19

💥 นายกฯ” ห่วงความปลอดภัย นร.เดินทางช่วงเปิดเทอม กำชับเตรียมพร้อมระบบขนส่งมวลชนอำนวยความสะดวกการเดินทาง ย้ำสถานศึกษาเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเทอม ย้ำความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนทุกคนในโรงเรียนให้ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ ที่เป็นการเปิดเรียนทุกสถานศึกษาประมาณ 3.5 หมื่นแห่ง โดยเป็นการเปิด On-site 100%

🚎 พร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถเมล์โดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยเตรียมพร้อมการบริการรองรับผู้โดยสารที่จะมีมากขึ้นในช่วงเปิดเทอม

🏫 เน้นย้ำ ศธ. ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On-site ด้วยหลักการ ‘ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน’ ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อม เตรียมพร้อม School Isolation และยังได้กำชับ ศธ. มอบหมายให้เขตพื้นที่ฯ ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียนด้วย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :