อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. อนุมัติ 6 โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. อนุมัติ 6 โครงการ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :