อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :