อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพิ่มสลากดิจิทัลเป็น 12.8 ล้านฉบับ

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เพิ่มสลากดิจิทัลเป็น 12.8 ล้านฉบับ 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :