อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ยืนยันไม่มีการยกเลิกขายน้ำมัน E85 และ แก๊สโซฮอล์ 91

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ยืนยันไม่มีการยกเลิกขายน้ำมัน E85 และ แก๊สโซฮอล์ 91

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :