อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. เห็นชอบ 10 มาตรการรองรับหน้าแล้งปี 2565-2566 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 ครม. เห็นชอบ 10 มาตรการรองรับหน้าแล้งปี 2565-2566 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar