อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 รัฐบาลขับเคลื่อนนโนบายรัฐบาลดิจิทัลยกระดับการบริการประชาชนข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ผ่าน “แอปเป๋าตัง”

อ้ายแคนบอกข่าว 🗣 รัฐบาลขับเคลื่อนนโนบายรัฐบาลดิจิทัลยกระดับการบริการประชาชนข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง ผ่าน “แอปเป๋าตัง”

 

- รับฟังรับชมอ้ายแคนบอกข่าวในรายการสี่แยกข่าว สปข.2 เวลาดีสี่โมงเย็นทาง สวท.ภูมิภาค, เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 และเพจอ้ายแคนบอกข่าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :